Skøyen Atrium III

Skøyen Atrium III

Skøyen Atrium III utgjør tredje og siste byggetrinn i Skøyen Atrium. Nybygget blir et moderne signalbygg med fremtidsrettede kontorlokaler. Arkitektur, fasade, materialvalg og layout velges ut med tanke på at bygget skal være et estetisk, fremtidsrettet og funksjonelt bygg for leietakerne. 

Engenius har vært delaktig i forprosjektfase samt detaljprosjektering av byggets røranlegg. 

 

Sted
Oslo
Byggherre
Schage Eiendom AS
Prosjektperiode
2014-2019
Informasjon
Engenius leverer prosjektering av røranlegget i Skøyen Atrium III.